de dag der dagen op 

Spelregels

Introductie

De Zeilpunter Teamwedstrijd is een zeilwedstrijd. Hier gelden dus alle basisregels die bij elke andere zeilwedstrijd ook van toepassing zijn. Omdat de ervaring leert dat elke punterzeiler deze basisregels anders interpreteert (met name in zijn/haar eigen voordeel) is er een wedstrijdcommissie die er op toe ziet dat de regels worden nageleefd.

De wedstrijdbaan

De wedstrijd wordt gehouden op het Bovenwiede. De route die wordt gevaren (wedstrijdbaan) is afhankelijk van de wind op de dag van de wedstrijd. Tijdens de schippersmeeting, vlak voor de wedstrijd, bespreekt de wedstrijdcommissie de wedstrijdbaan met de deelnemers. Ook worden er baankaartjes beschikbaar gesteld, waarop iedereen de route kan intekenen.

Baankaart-1.jpg

 

De startprocedure

Alle punters starten samen in één start. Zie hieronder de startprocedure. Let wel: de tijden zijn richt tijden, uiteindelijk bepaalt de wedstrijdcommissie de exacte tijden.

 

  • 13:30 uur : Schippersmeeting
  • 14:00 uur : Openingssignaal
  • 14:05 uur : Voorbereidingssignaal
  • 14:09 uur : 1 minuut signaal
  • 14:10 uur : Startsignaal

 

Duur van de wedstijd

Afhankelijk van de wind bepaalt de wedstrijdcommissie of er één, twee of drie rondes worden gevaren. De vuistregel is dat de wedstrijd twee uur duurt, maar ook dit is afhankelijk van meerdere factoren en wordt door de wedstrijdcommissie bepaald. Als het eindsignaal wordt gegeven en je bent de finishlijn nog net gepasseerd, dan is de wedstrijd voorbij en wordt je als ‘niet gefinisht’ genoteerd.

Puntentelling

De volgorde van doorkomst bepaalt de score van iedere punter. De eerste punter die over de finishlijn vaart, krijgt 1 punt, de volgende 2 punten en zo verder. Als je niet (binnen de tijd) bent gefinisht dan krijg je een score die gelijk is aan het aantal deelnemers, plus één. De gezamenlijke score bepaalt de einduitslag voor je team. Rekenvoorbeeld voor een team bij een wedstrijdveld van 90 punters:

 

· Punter A : 3e plaats, 3 punten

· Punter B : 26e plaats, 26 punten

· Punter C : niet gefinisht, 91 punten

· Totaalscore : 120 punten

Op de hoogte blijven?

* indicates required
Eeuwige roem voor de winnaars van de vorige edities.
Jaar Team
2023 De Oude Aarde
2022 Smit 1
2021 Smit 1
2020 Team Buren 1
2019 Reddertjes 2
meer...